Variasjoner med fugler og blomster - © Bjørg Holene

Rosekratt med fugl

Akryl med sjabjoner
direkte på vegg
2000
Gjøvik Sykehus

Foto: H. Haugerud