Diptychon 1 - © Bjørg Holene Arrivederci Botticelli 1 - © Bjørg Holene  
Arrivederci Botticelli 1 - © Bjørg Holene Arrivederci Botticelli 1 - © Bjørg Holene

Diptykhon

Todelt billedframstilling innholdsmessig knyttet sammen. Henviser til åndelige tradisjoner forbundet med samfunnsbygging.

To identiske format med ulike motiv koplet sammen til ett bilde.

4 bilder à 35 cm x 70 cm.

Foto: Jostein Fjalestad