Monotypi
Monotypi og airbruch og sjablonee

monotypi og airbruch og sjablone

Atelier-besøk hos kunstnerkollega Sigrid Øyrehagen vakte min nysgjerrige oppmerksomhet på monotypi. Trykkemetoden innebærer en rekke tekniske muligheter. Fra slutten av 1990-årene har metoden i perioder beskjeftiget meg. De fleste tema, som allerede har opptatt og interessert meg i maleri, opptrer også i min "lek" med sjabloner i div. blandings teknikker.