Seeräuberjenny - © Bjørg Holene Kanonen Song - © Bjørg Holene Barbara Song - © Bjørg Holene
Liebeslied - © Bjørg Holene Moritat - © Bjørg Holene Salomon Song - © Bjørg Holene

Die drei Groschenoper

* "Drei Groschen Oper" Musik Kurt Weil. Tekst Bertold Brecht. En serie med 11 monotypier på papir. Trykkenes størrelse H50cm xB65cm. Tilhører Kunst På Arbeidsplassen (KPA) .