© Bjørg Holene

Foton Prosjekt

«Et påkledd rom»

2020
Vestfold Kunstsenter,
Tønsberg, Sør-Norge

Foto: Tomas Moss