Maleri
Visitt - Narrative bilder - © Bjørg Holene Kirsebær - Serielle bilder - © Bjørg Holene Dunkel havn - Abstrakte bilder - © Bjørg Holene

Visitt - Kirsebær - Dunkel havn

Min virketrang i maleri løper stort sett langsetter tre nokså likeverdige strenger som går parallelt side om side gjennom produksjonenen. Maleriets tematiske tyngdepunkt hviler på spenningsforhold. Maleriets motiv bygger på fargestudier og tegning.

Bildene dannes gjennom innlevelse og sansenes erfaringer som fortolker fenomen og situasjonerheller enn formidler en nøktern gjengivelse av observerte gjenstander og oppstillinger. Arketyper, allegorier, metaforer, symboler og assosiasjoner koder fortellingen. Bildene dreier seg om ymse engasjement i ymse omstendigheter og tilstander.

Parallelt med fortellende bilder blir også mer eller mindre abstrakte bilder til. Som motiv er bildene likeverdige og handler om fordypelse med eksistensiell grubling over tilhørighet og sammenheng.

Grensene er dermed flytende mellom det fortellende og det heller abstrakte stiluttrykk i min produksjon.