Arrivederci Botticelli I - © Bjørg Holene Arrivederci Botticelli II - © Bjørg Holene Arrivederci Botticelli III - © Bjørg Holene
Arrivederci Botticelli IV - © Bjørg Holene Arrivederci Botticelli V - © Bjørg Holene Maria Magdalena1 I - © Bjørg Holene

*Sandro di Mariano Botticelli (1444/45 - 1510)

var en florentinsk renessansemaler.

Tidens store konflikt gikk mellom humanismen og kristendommen. Brytningene satt sitt preg på kunstneren og på uttrykket i hans eiendommelige bilder.