Invitation , Einladung galleri Cuben

Einladungskarte Galleri Cuben

2011/2012 Solroser og Hakekors

Symboler brukes i så vel hvit som i svart magi.

En bearbeiding av forholdet frykt / framtid.

To kryssende linjer lager et kors. Solroser og hakekors danner fire firkanter inni en firkant. Strukturen kan utvides og påbygge gjennom gjentakelser. Sollys er en livskilde. Lysets spektralfarger kan blandes og avstemmes og bli et uendelig toneregister i samklang og samspill med menneskeøyets følsomme utrustning.

Ausstellung in der Galleri Cuben, Oslo
Foto: Galleri Cuben

Som opprinnelig tegn symboliserte hakekorset fred, arbeid og fruktbarhet for mennesker i samfunn knyttet til bruk av jorda. Den 22.juli 2011 er en tragisk merkedatofor terror i det norske samfunnet. Iht. voldsmannen manifest, tilhørte han en elite og var angivelig en helt. En etnisk norsk gjerningsmann med ressurssterk bakgrunn som utførte terroriserende voldshandlinger og drepende udåder alene. Hvor mentalt alene er denne ovennevnte personen egentlig? Undrer meg.

Den 2. Verdenskrig varte fra 1940 til 1945. Hakekors tjente som emblem for nazismen - et alibi for ideologien. Nazistene misbrukte kraften i fellesskapets kulturarv til å lenke og forlede en forpint befolkning. I 1921 var det neppe mange gitt å forutse hvilke katastrofale følger nazismens ideer skulle få for dem selv som følge av maktkuppet i 1933, og for millioner mennesker innen 1945. Nazismen herjet Europa i 25 år. Det omformet hakekorsets gode betydning og gjorde tegnet til en skremmende logo for ondskap, hat og død.

Jeg ankom verden langt nord i Norge i 1947. I oppveksten var hakekors tabu. Tegnet var truende, farlig og ondt. I seg selv er et tegn ingen egentlig makt. Symbolets makt ligger i det som et tegn kan påminne oss om og vise til.

To blokker à 4 bilder
utstilt i Oslo, Galleri Cuben
den 17.mars - 31.mars 2012.

Bjørg Holene , Oslo/ Vestfold / Juli 2012